منو

چهارشنبه, 13 اسفند 1399 - Wed 03 03 2021

A+ A A-

ماهیت عصمت انبیاء و اثبات آن از دیدگاه عقل و قرآن

یکی از امتیازات پیامبران عصمت است. عصمت عبارت است از لطفی الهی به بندگان خاص که به واسطه این صفت ثابت نفسانی، با وجود زمینه های گناه، بنده با اختیار خود از محارم الهی خودداری می کند. مسئله عصمت انبیا یکی از مسائل مهم کلامی است که در سلسله عقاید دینی به آن اشاره شده است و بدون آن، هدف از بعثت انبیا و در انتها هدف از آفرینش انسان محقق نمی شود. سابقه اعتقاد به عصمت علاوه بر اسلام در سایر ادیان آسمانی و حتی مکاتب الحادی نیز مورد توجه واقع شده است. عصمت دارای اقسامی است که می‌توان آن را در چهار سطح 1. عصمت از لحاظ افراد 2. عصمت از لحاظ زمان 3. عصمت از لحاظ رسالت 4. عصمت از لحاظ درجه پیامبران، قرار داد. از جمله دلایل عقلی عصمت انبیا می‌توان به محال بودن نقض غرض از طرف خداوند حکیم و معجزه که یکی از اسناد نبوت است، اشاره نمود؛ و نیز آیاتی که انبیا را به عنوان مخلص، برگزیده و الگو معرفی کرده، بیانگر عصمت انبیا هستند. همچنین مخالفین عصمت، به آیات متشابه استناد کرده اند در حالی که معنایی غیر از معنای ظاهری، یعنی ترک اولای پیامبران مورد نظر است؛ بنابراین این آیات منافاتی با عصمت انبیا ندارند. این تحقیق از نوع توصیفی است و به روش کتابخانه¬ای انجام شده است.
کلیدواژه‌ها: عصمت، عصیان، ذنب، قبیح، سهو، نسیان.

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید