منو

چهارشنبه, 13 اسفند 1399 - Wed 03 03 2021

A+ A A-

نقش سنت الهی غفران در سعادت انسان از منظر قرآن

سنت غفران الهی یکی از عوامل کسب سعادت انسان است و مراد از آن طریقهی حسنهای است که خداوند برای آمرزش گناهکاران و رساندن آنها به سعادت نهایی در پیش گرفته است. غفران الهی به عنوان مهم¬ترین راه کسب سعادت و نجات از عذاب جاودان مورد نظر است و با توجه به منابع تفسیری و روایی این نتیجه حاصل می¬گردد که مغفرت یکی از سنت¬های لایتغیر الهی نسبت به بندگان خود است و هر که را بخواهد مورد آمرزش خویش قرار می¬دهد و آثار آن را بر وجود شخص مترتب می¬گرداند. آنچه در بحث غفران الهی باید مورد نظر قرار بگیرد این است که این سنت که هم در دنیا و هم در آخرت جاری است، ارتباط مستقیمی با قابلیت قابل دارد؛ بنابراین فقط به آنهایی که قابلیت پذیرش و درک غفران را داشته باشند از آن بهره¬مند می¬گردند و آثار وجودی آن بر آنها مترتب می¬شود؛ از این رو کفار و منافقان از آن جهت که هیچ اثری از ایمان و محبت الهی در قلبشان نیست شایستگی کسب غفران را ندارند.
واژگان کلیدی تحقیق: غفران، سنت، سعادت، رحمت، عفو، تغییر.

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید