منو

چهارشنبه, 13 اسفند 1399 - Wed 03 03 2021

A+ A A-

وفای به عهد در اسلام و آثار فردی و اجتماعی آن

وفای به عهد از بدیهی¬ترین ارزش¬های اجتماعی است که مفبولیت عمومی دارد و از صفات برجسته¬ی انسان¬های مومن است. انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی او تعامل با دیگر افراد جامعه را می¬طلبد، از طرفی تعاملات افراد با یکدیگر باید براساس نوعی تعهد و اعتماد باشد تا بتوان با اطمینان کامل به یکدیگر، به امور فردی و اجتماعی پرداخت. اسلام برای حفظ این تعهد و اعتماد دستور وفای به عهد و پیمان را می¬دهد. این فضیلت اخلاقی و تأکید بر آن از طرف اسلام نوعی احترام به حقوق افراد و از تعهدات بین¬المللی اسلام است که موجب تحکیم روابط فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی می¬شود. تفاوت مهم جامعه اسلامی با دیگر جوامع این است که برای اجتماعات دیگر، جز حفظ منافع مادی و زودگذر چیز دیگری مطرح نیست و تا هنگامی که عهد و پیمان به نفع آنان باشد با تمام قدرت در حفظ آن می¬کوشند، اما وقتی به سود آن¬ها نباشد به بهانه¬های مختلف آن را نادیده می¬گیرند، اما جامعه اسلامی هدفی جز نشر معنویت و احیای اصول انسانی و گسترش محبت و دوستی ندارد. در این نوشتار سعی شده است مفهوم عهد و پیمان، اقسام و آثار وفای به عهد اعم از دنیوی و اخروی و راههای تثبیت و اشاعه آن تبیین شود. عمده مطالب از آیات و روایات است که به روش کتابخانه¬ای و استفاده از نرم¬افزارهای ارائه شده در این موضوع انجام شده است.
واژگان کلیدی: وفا، عهد، پیمان، معاهده، عقد، میثاق.

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید