منو

چهارشنبه, 13 اسفند 1399 - Wed 03 03 2021

A+ A A-

همدلی دولت و ملت از منظر نهج البلاغه با تطبیق بر آرای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

همدلی دولت و ملت از عناصر مهم و شاخص برای اوج اقتدار و عزت یک حکومت است. پیروزی و نعمت از آثار این اصل مهم حکومتی است که پوسته¬ای محکم در یک حکومت ایجاد کرده است که تیر خصمانه¬ی هیچ دشمنی نتوانسته آن را به تباهی و نابودی بکشاند. همدلی دولت و ملت از امور مهم سیاسی است که حکومت علوی بر آن تأکید فراوان داشته و خطبه¬ها و نامه¬های امیرالمؤمنین (علیه¬السلام) مؤید این مطلب است. سیاستمداران دینی چون امام¬خمینی (رحمۀ¬الله¬علیه) و مقام¬معظم¬رهبری هم که تربیت¬شدگان مکتب علوی بوده¬اند، بر این موضوع توجه وافری داشته¬اند. محقق درصدد این بوده است که دیدگاه امیرالمؤمنین (علیه-السلام) و امام¬خمینی (رحمۀ¬الله¬علیه) و مقام¬معظم¬رهبری در کنار هم گردآوری می¬کند. همدلی دولت و ملت ریشه در قرآن و احادیث دارد و آیات و روایات شاهدی بر این گفتار هستند. صداقت، حق مداری، قانون گرایی، عدالت اجتماعی، همراهی و اطاعت از حاکمان و ... از عوامل مهمی است که سبب همدلی دولت و ملت و بالعکس می شود. ارتباط محکم قلبی و فکری بین دولت و ملت و رعایت حقوق طرفینی در پرتوی همدلی، عامل اصلی پیروزی است همچنان که عدم وجود این رابطه، تباهی و زوال یک حکومت را به دنبال داشته است. موانع تهدید کننده این اصل حکومتی را می توان فتنه ها و اختلافات داخلی، سستی و تنبلی و ... برشمرد. این تحقیق، تحلیلی و تطبیقی است و منبع اصلی آن نهج¬البلاغه و شروحی که بر این کتاب بزرگ نوشته شده، بوده است. از جمله این شروح، پیام امام، در سایه سار نهج البلاغه و شرح علامه جعفری است. این تحقیق به روش اسنادی انجام شده است و موضوع آن، در سال 94 شعار سال قرار گرفت و به عنوان مسئله¬ای جدید پیش روی محققین واقع شد.
واژگان کلیدی: همدلی، دولت، ملت، نهج¬البلاغه، امام¬خمینی، مقام¬معظم¬رهبری، تطبیق.

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید